Algemene Verkoopsvoorwaarden

Alle transacties en contracten worden geacht in Frans geschreven te zijn. Enkel de franstalige verkoopsvoorwaarden, zoals opgenomen onder de franstalige versie van deze website, gelden.

Klachten kunnen ingediend worden bij de Rechtbank van koophandel van Luik, België.